Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας

Το τμήμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας του Ηπειρωτικού Συλλόγου Μονάχου “Το Σούλι” προσφέρει προγράμματα για Γερμανόφωνους που θέλουν να μάθουν τη Νέα Ελληνική γλώσσα, να βελτιώσουν ή να τελειοποιήσουν τη γνώση τους στη γλώσσα και ταυτόχρονα να γνωρίσουν την Ήπειρο και την Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες στο τμήμα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας του Ηπειρωτικού Συλλόγου Μονάχου “Το Σούλι” έχουν πλούσιες ευκαιρίες να συγκρίνουν τη ζωή τους με τις ζωντανές παραδόσεις μας και να κατανοήσουν την αξία της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πνεύματος!

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας καθώς και την ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας.

error: Προστατευμένο περιεχόμενο!