3ος Διεθνής Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου & Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού

Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας έθεσε υπό την αιγίδα της τον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Δημιουργίας Ψηφιακά (α) Επιτραπέζιου και β) Αφηγηματικού Παιχνιδιού – «Το μάθημα… παιχνίδι!» – για το σχολικό έτος 2022 – 2023, το οποίο διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.ΟΜ.Ε.), μαζί με την αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (έχει δε εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων).

Προσκαλούνται να συμμετάσχουν Ελληνίδες / Έλληνες εκπαιδευτικοί (δασκάλες / δάσκαλοι & καθηγήτριες / καθηγητές) και μαθήτριες / μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (ελληνόγλωσση εκπαίδευση + αναγνωρισμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας + κάθε άλλη εκπαιδευτική δομή στην οποία διδάσκουν και φοιτούν δάσκαλοι και μαθητές ελληνικής καταγωγής).

Ειδικότερα, λοιπόν, και υπό την επίβλεψη, καθοδήγηση και συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, μαθήτριες / μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένα… παιχνίδι ψυχαγωγίας, εξοικείωσης με το ψηφιακό περιβάλλον, ανάδειξης & εμβάθυνσης των δεξιοτήτων των μαθητριών / μαθητών. αλλά και ενίσχυσης των δεσμών της Ομογένειας με την Ελλάδα.

Προηγούμενο

Ημερίδα παρουσίασης ερευνητικού έργου “Διερεύνηση του ευρύτερου Ιστορικού Χώρου Σουλίου”

Kooperationsbörse migrantischer Organisationen in München

Επόμενο
error: Προστατευμένο περιεχόμενο!!