Οροι Χρησης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.syllogos-souli.org ) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το syllogos-souli.org δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Το syllogos-souli.org, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του syllogos-souli.org για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Η χρήση του syllogos-souli.org και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως το syllogos-souli.org δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του syllogos-souli.org δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες / συμβουλές

Το syllogos-souli.org, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του syllogos-souli.org για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη-χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το syllogos-souli.org δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το syllogos-souli.org και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του πορταλ εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Η χρήση του syllogos-souli.org και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως το syllogos-souli.org δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του syllogos-souli.org δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών-επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Περιορισμός ευθύνης

Το syllogos-souli.org δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το syllogos-souli.org σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το syllogos-souli.org δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο syllogos-souli.org και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του syllogos-souli.org, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του syllogos-souli.org και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του γερμανικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το syllogos-souli.org, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος πορταλ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του syllogos-souli.org.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο syllogos-souli.org έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Συμπεριφορά xρηστών – επισκεπτών

Ο επισκέπτης- χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Γερμανικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

Επιπρόσθετα, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών του Internet. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη-επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Συνομιλίες

Στο πορταλ μας είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών στο Internet. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτα πρόσωπα. Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες-επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το syllogos-souli.org. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο syllogos-souli.org τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη-επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δεοντολογία Χρηστών/ Επισκεπτών

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Γερμανικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Διόρθωση και διαγραφή πρωσοπικών δεδομένων

Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Περαιτέρω ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το syllogos-souli.org διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

WordPress

Χρησιμοποιούμε το WordPress.com, ένα κιτ κατασκευής ιστότοπου, για τον ιστότοπό μας. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η αμερικανική εταιρεία Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Το WordPress επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα σας στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκές επίπεδο προστασίας για τη μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με διάφορους κινδύνους για τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων.

Το WordPress χρησιμοποιεί τις λεγόμενες τυπικές συμβατικές ρήτρες (= Άρθρο 46 Παρ. 2 και 3 GDPR) ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων από παραλήπτες με έδρα σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, δηλ. ειδικότερα στις ΗΠΑ ) ή μεταφορά δεδομένων εκεί.

Οι Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) είναι πρότυπα που παρέχονται από την Επιτροπή της ΕΕ και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται επίσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων εάν μεταφερθούν σε τρίτες χώρες (όπως οι ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω αυτών των ρητρών, το WordPress αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας, ακόμη και αν τα δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαχειρίζονται στις ΗΠΑ.

Οι ρήτρες αυτές βασίζονται σε απόφαση εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και τις αντίστοιχες τυπικές συμβατικές ρήτρες εδώ: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Οι Συμφωνίες Επεξεργασίας Δεδομένων, οι οποίες αντιστοιχούν στις τυπικές συμβατικές ρήτρες, βρίσκονται στη διεύθυνση https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας το WordPress.com στη δήλωση προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση https://automattic.com/de/privacy/.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του site μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.syllogos-souli.org.

Cookies

Ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη-χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των σελίδων είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να ρυθμίσει των περιηγητή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο επισκέπτης / χρήστης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Επίσης, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στο browser που χρησιμοποιείτε. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα μπορείτε να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies από τρίτους. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του site στο οποίο περιηγείστε.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org ή να πάτε στο μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείται. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies από τον browser που χρησιμοποιείτε επικοινωνήστε με τον πάροχο του browser.Στα ακόλουθα link μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση ή να διαγράψετε τα cookies από τον browser που χρησιμοποιείτε.

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+
Internet Explorer (IE) 9.0+
Internet Explorer (IE) 11.0+
Google Chrome
Safari
Opera

Επίσης μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των δεδομένων σας για το σκοπό διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων, επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα http://www.youronlinechoices.com/de ή http://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices αν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο από Ελλάδα.

Διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης: Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies, δείτε εδώ στο Google Analytics.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εντελώς ανώνυμα στοιχεία που καταγράφει συμπεριφορές. Δεν συλλέγονται σε καμία περίπτωση προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρηστών, ενώ εφαρμόζεται IP Address και data anonymization. Για τους χρήστες που δεν θέλουν να υπάρχει καμία απολύτως -ούτε ανωνυμοποιημένη- καταγραφή, συμπεριφοράς, προβλέπεται σχετική διαδικασία για opt out (δείτε αναλυτικά εδώ https://www.crazyegg.com/opt-out).

Το syllogos-souli.org χρησιμοποιεί τα παρακάτω Cookies

Απαραίτητα Cookies (1)

Τα απαραίτητα cookies συμβάλλουν στην εύχρηστη λειτουργεία του ιστοτόπου, ενεργοποιώντας βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση στη σελίδα και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

ΠροσωνυμίαDienstanbieterΧρήσηΕκπνοήTyp
CookieConsentCookieyesΑποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στον παρών ιστότοπο.1 JahrHTTP Cookie

Marketing Cookies (11)

Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε ιστότοπους. Στόχος είναι να προβάλλονται διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τον μεμονωμένο χρήστη και, επομένως, πιο πολύτιμες για εκδότες και διαφημιστές τρίτων.

ΠροσωνυμίαDienstanbieterΧρήσηΕκπνοήTyp
DEVICE_INFOYouTubeΧρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με ενσωματωμένο περιεχόμενο.179 TageHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeΠροσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των επισκεπτών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube.179 TageHTTP Cookie
YSCYouTubeΚαταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να διατηρεί στατιστικά στοιχεία για τα βίντεο από το YouTube που έχει παρακολουθήσει ο επισκέπτης.SessionHTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeΑποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρήστη κατά την κλήση ενός βίντεο YouTube ενσωματωμένο σε άλλους ιστότοπουςPersistentHTML Local Storage
yt-remote-cast-availableYouTubeΑποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρήστη κατά την κλήση ενός βίντεο YouTube ενσωματωμένο σε άλλους ιστότοπουςSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeΑποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρήστη κατά την κλήση ενός βίντεο YouTube ενσωματωμένο σε άλλους ιστότοπουςSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeΑποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρήστη κατά την κλήση ενός βίντεο YouTube ενσωματωμένο σε άλλους ιστότοπουςPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeΑποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρήστη κατά την κλήση ενός βίντεο YouTube ενσωματωμένο σε άλλους ιστότοπουςPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeΑποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρήστη κατά την κλήση ενός βίντεο YouTube ενσωματωμένο σε άλλους ιστότοπουςSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeΑποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρήστη κατά την κλήση ενός βίντεο YouTube ενσωματωμένο σε άλλους ιστότοπουςSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeΑποθηκεύει τις ρυθμίσεις χρήστη κατά την κλήση ενός βίντεο YouTube ενσωματωμένο σε άλλους ιστότοπουςSessionHTML Local Storage

Ενημερωτικό δελτίο

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα ενημερωτικά δελτία του syllogos-souli.org πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες, καθώς και δελτίων προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών του syllogos-souli.org ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η αποστολή των ενημερωτικών δελτίων θα γίνεται μόνο σε όσους χρήστες το έχουν ζητήσει, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη υπηρεσία της ιστοσελίδας. Η αποστολή των ενημερωτικών δελτίων και το περιεχόμενο τους, θα καθορίζονται κατά την κρίση του syllogos-souli.org, το οποίο δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του.

Το syllogos-souli.org διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή ενημερωτικών δελτίων οποτεδήποτε. Η εγγραφή του χρήστη για να λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία δεν δημιουργεί καμιά απολύτως αξίωση του, έναντι του syllogos-souli.org ,είτε για τη λήψη του είτε για τη μη αποστολή του.

Google AdSense

Κανονισμοί προστασίας δεδομένων για την εφαρμογή και τη χρήση του Google AdSense

Το syllogos-souli.org χρησιμοποιεί το Google AdSense σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdSense είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει τη διαφήμιση σε ιστότοπους τρίτων. Το Google AdSense βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που επιλέγει τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ιστότοπους τρίτων που ταιριάζουν με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ιστότοπου τρίτων.

Το Google AdSense επιτρέπει τη στόχευση βάσει ενδιαφέροντος του χρήστη του Διαδικτύου, η οποία υλοποιείται με τη δημιουργία μεμονωμένων προφίλ χρηστών.

Η εταιρεία λειτουργίας του στοιχείου Google AdSense είναι η Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ο σκοπός του στοιχείου Google AdSense είναι η ενσωμάτωση διαφημίσεων στον ιστότοπό μας. Το Google AdSense τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Alphabet Inc. έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Google AdSense, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Google AdSense για τη μετάδοση δεδομένων στην Alphabet Inc. για σκοπούς διαδικτυακής διαφήμισης και διακανονισμού προμηθειών. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Alphabet Inc. αποκτά γνώση των προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του ενδιαφερόμενου προσώπου, την οποία η Alphabet Inc. χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για να εντοπίσει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια για να ενεργοποιήσει τις δηλώσεις προμήθειας .

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies από τον ιστότοπό μας, όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Alphabet Inc. από τη ρύθμιση cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από την Alphabet Inc. μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα pixel παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικρογραφικό γραφικό που είναι ενσωματωμένο σε ιστότοπους για να επιτρέψει την εγγραφή αρχείων καταγραφής και την ανάλυση αρχείων καταγραφής, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή στατιστικής αξιολόγησης. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, η Alphabet Inc. μπορεί να δει εάν και πότε άνοιξε ένας ιστότοπος από ένα υποκείμενο των δεδομένων και σε ποιους συνδέσμους έκαναν κλικ από τα υποκείμενα των δεδομένων. Τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της ροής των επισκεπτών σε έναν ιστότοπο.

Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τη διεύθυνση IP και είναι απαραίτητες για τη συλλογή και τη χρέωση των διαφημίσεων που εμφανίζονται, διαβιβάζονται στην Alphabet Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσω του Google AdSense. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Alphabet Inc. μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το Google AdSense εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτόν τον σύνδεσμο https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

Google Analytics (Στατιστικά στοιχεία)

Το syllogos-souli.org χρησιμοποιεί το Google Analytics για συλλογή στατιστικών στοιχείων (από ποια χώρα έχουν πρόσβαση στη σελίδα, ποια γλώσσα χρησιμοποιούν, ποιο περιηγητή και λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούν, εάν έχουν πρόσβαση από υπολογιστή ή κινητό κλπ.) των χρηστών που την επισκέπτονται, για τη συνεχή βελτίωσή της. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται ανώνυμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

YouTube

Το syllogos-souli.org χρησιμοποιεί το YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ χωρίς χρέωση και σε άλλους χρήστες να τα βλέπουν, να τα βαθμολογούν και να τα σχολιάζουν δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των τύπων βίντεο, γι’ αυτό και τα πλήρη κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα καθώς και μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους χρήστες είναι προσβάσιμα μέσω της πύλης του Διαδικτύου.

Η εταιρεία λειτουργίας του YouTube είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Το YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου είναι ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο YouTube και προκαλείται η λήψη μιας αναπαράστασης του σχετικού στοιχείου YouTube από το YouTube.

Περισσότερες πληροφορίες για το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/de/.

Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google ενημερώνονται ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος καλώντας μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του επισκέπτη.

Το YouTube και η Google λαμβάνουν πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο YouTube ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το αν ο επισκέπτης κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι.

Εάν ο επισκέπτης δεν επιθυμεί τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο YouTube πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται από το YouTube, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

Spotify

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Spotify, ένα εργαλείο για μουσική και podcast. Πάροχος υπηρεσιών είναι η σουηδική εταιρεία Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Στοκχόλμη, Σουηδία.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας το Spotify στην πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Όνομα και διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR), άλλων εφαρμοστέων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. νόμων σχετικά με την προστασία δεδομένων και διατάξεων σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι:

SOULI e.V.
Griechisch-Epirotischer Verein in München
c/o Ioannis Chaliasos
Felicitas-Füss-Str. 13
81827 München

Email: info@syllogos-souli.org
Ιστοσελίδα: https://syllogos-souli.org

Διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνος σύλλογος, δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το syllogos-souli.org, την έχουν τα Δικαστήρια του Μονάχου. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Γερμανικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης.

Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

MITGLIED WERDEN

Du möchtest Dich aktiv einbringen oder vielleicht einfach nur die angebotenen Leistungen und Aktivitäten des Vereins unterstützen? Werde Mitglied, werde Teil des Vereins.

error: Προστατευμένο περιεχόμενο!!