Άρτα

Arta

Arta ist die Hauptstadt der Präfektur Arta und der Gemeinde Arta, sowie nach Ioannina die zweitgrößte Stadt in Epirus, mit 21.895...

error: Content is protected !!