Παροχή διευκρινίσεων για μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Παροχή διευκρινίσεων για τη μη επιβολή προστίμου σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι δεν υποβάλλεται διαδικαστικό πρόστιμο σε βάρος φορολογουμένων που, ενώ δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4987/2013 (Α’ 167 Κωδικός Φορολογίας Εισοδήματος/ Κ.Φ.Ε.) και του ν. 4987/2022 (Α’ 206, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ.), υπέβαλαν για κάποιο φορολογικό έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος εκπρόθεσμα, καθώς οι φορολογούμενοι αυτοί δεν παρέβησαν κάποια φορολογική τους υποχρέωση.

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να προβούν άμεσα στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να αιτηθούν την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
VORHERIGE

Aufruf zu Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

“Η συμβολή των Σουλιωτών στην Επανάσταση του 1821” η εξαιρετική μελέτη του Νίκου Χαρ. Ασημακόπουλου

NÄCHSTE
error: Προστατευμένο περιεχόμενο!!